Matahari Terbenam

-di 6° 51′ 48″ S, 107° 35′ 40″ E berdiri di depanku setengah lebih dekat dari lepasnya tawa kiranya mampu memberi jingga pada bentang kebiruan di jiwa berdiri di depanku membias hitam memenuhi pandangan menyekat celah dengan keberadaan semestinya tenggelam…

Penonton

Penonton apa jadinya bila kinikita terlempar jadi penontondi mana-mana menyaksimanusia dan ciptaannyabertarung bertahan hiduptidak ada darah tidak ada mayattapi kematian terasapada gema jejak kaki dan jerit manusiayang tak jelas tuju apa jadinya bila kinikita sampai pada akhirjam menunjuk tujuh pagisi…